אזכרה

כתוב בזוהר הקדוש
כאשר מברכים על המזון ומכוונים בכך לעילוי נשמת הנפטר/ת, נשמת הנפטר/ת רווה נחת ומתעלה במעלות השכינה הקדושה, אנו במוסדות נדאג כי האברכים והבחורים יברכו על כיבוד של כלל הברכות ויכוונו בברכות עבור עילוי נשמת יקירכם, שיופיע בשלט גדול ובולט במקום הכיבוד ובכך תזכו להשלים את תיקון נשמת הנפטר/ת.

יום הפטירה קרב ואתם מעוניינים לעשות לנפטר/ת אזכרה בצורה המהודרת ביותר.

לעשות נחת רוח לנשמה?