מורנו ראש הישיבה שליט"א

ראש הישיבה

מורנו ראש הישיבה, הרב ירמיה כהן שליט״א.

הכל מושתת על דמותו של ראש הישיבה, על דרכו הלימודית, השקפתו הנקייה ודוגמא אישית.

ראש הישיבה תלמיד חכם, מוערך, בעל סדרת ספרים בשם ״אשקך מיין״ המורכב מסדרה של שלושה ספרים.

ראש הישיבה משמש כאבא

של ממש לכל התלמידים, עם אכפתיות כנה ויוצאת דופן, אוהב את התלמידים ומבין לנבכי נפשם.

התלמידים מחוברים באהבה גדולה לראש הישיבה.

על סדרת הספרים ״אשקך מיין״:

הכרך הראשון מסדרת הספרים עוסק בענייני מראות הדמים, אשר חידש דברים גדולים בהבנה של הלשון התלמודית בגוונים האסורים והמותרים ובעיקר היחס למראה החום, אחר חיבורו בענייני מראות הדמים הרבה מורי הוראה פוסקים על פיו והולכים על פי דרכו בעניינים אלו. הכרך השני בענייני כללי הלימוד ושיטות הפסיקה. ראש הישיבה בחיבורו זה חקר כללים תלמודיים מהותיים ביותר של פיהם מתבסס כל לימוד הגמרא והבנת דברי הפוסקים בראשם מר"ן הבית יוסף זצ"ל, הכרך השלישי הינו לימוד בענייני יחוד כדרכו בעיון רב וביאור הדברים בדרך ישרה וברורה. הספרים מעוטרים בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל ואשר עורר הדים רבים בקרב מורי הוראה די בכל אתר ואתר.

מגוון המלצות על מהדורת הספרים

מורנו ראש הישיבה שליט"א, עם ראב"ד העדה"ח הגר"מ שטרנבוך שליט"א, מציג את הממצאים והמסקנות מספרו אשקך מיין.
הגר"מ שטרנבוך שליט"א חיזק את הדברים ובירך את הגר"י כהן שיפוצו מעיינותיו חוצה, במעמד זה אף נתן את ספרו החדש בעניין ברכת כהנים וביקש מהגר"י כהן שליט"א שיכוון עליו בברכתו.