סיוע ותרומה

למה כדאי לכם לתרום לקהילה?

בתרומה לאור יקר

אתם עושים גם חסד עם משפחות הזקוקות לעזרה, גם מסייעים לתלמידי חכמים וגם מגדילים תורה בעולם.

חשוב להבין שבעלי תשובה הינם לרוב מנותקים מסיוע ותמיכה משפחתית ולכן אנחנו אמורים לתת את המענה לכך בכל המובנים.

עזרה כזו שווה עשרת מונים ממי שיש לו מעגל תומך.

תרומה כזו אף מגדילה את יכולתנו להכיל בחורים נוספים, לקרב צעירים ולהרבות חיל לצבא השם.

כל בחור שמגיע לישיבה יוצא הלום ובכל מקום שממשיך לאחר מכן, מתפארים בו ומקדש שם שמיים.

להחזיק את כל המערך

הזה שמצריך הוצאות אדירות מדי חודש הכולל אחזקת הפנמייה, הוצאות מזון ומלגות לאברכים, למרצים ולרבנים ועוד. כידוע, העזרה הממשלתית הינה זניחה ביותר באופן יחסי ולכך ההכנסה המרכזית לפעילות היא בסיוע אנשים יקרים שאוהבים את הפעילות ותומכים בנו.

התורמים שלנו נכנסים למשפחת אור יקר ולחוג הידידים, יזכו לתפילה עליהם ועל בני משפחתם בקברי הצדיקים, וכן לימוד של האברכים.

נשמח לארח כל אחד שמעוניין לבוא ולהתרשם מהפעילות.

האפשרויות לתרומה

כל סיוע ועזרה יתקבלו בברכה ובאהבה גדולה!

ברכות הצדיקים לתורמים והמסייעים

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

אני מברך אתכם מקרב לב, מברך את כל אלה התורמים, את כל אלה המסייעים למוסד הקדוש הזה ששמו אור יקר, כשמו כן הוא, הוא אור ויקר מאוד, שהקב"ה גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. הקב"ה יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים. תראו איזה פעולות חשובות ממש מקרבים את הגאולה, יש חזרה בתשובה, ישיבה של בעלי תשובה, של בחורים יקרים, ישיבה של אברכים שיושבים ועוסקים בתורה מתוך עוני מתוך דלות, הרבה עוסקים והוגים בתורה כמה זה מצווה גדולה לעזור להם, כמה מצווה גדולה הקב"ה יחשוב לכם שאתם עושים את הדבר הזה, לכן תתרמו בכל כוחכם ואפילו למעלה מיכולתכם וה' יתברך ישיב לכם כגמולכם הטוב. ונתנו תהפוך את המילה ונתנו, אתה נותן למטה הקב"ה נותן לך למעלה, ה' צילך על יד ימינך אתה נותן למטה הקב"ה גם כן כמו הצל הזה נותן לך מידו המלאה והרחבה העשירה והפתוחה. לכן שהקב"ה יברך אתכם ויוסף עליכם ככם אלף פעמים ברוחניות וגשמיות תזכו לעלות לציון ברינה ולירושלים עיר הקודש ושמחת עולם על ראשכם שמחה וששון אמן כן יהי רצון

המקובל הצדיק רבי יצחק כדורי זיע"א

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור ויעזור לתורמים לישיבת אור יקר ה' ישמור אותם ויגן בעדם ויצליחו, חיים טובים. וימשיך להגדיל תורה להאדירה, אמן כן יהי רצון.