אזכרה עם פרנס היום

בנוסף לברכות שנדאג כי האברכים והבחורים יברכו על כיבוד של כלל הברכות ויכוונו בברכות עבור שיופיע בשלט גדול ובולט במקום הכיבוד ובכך תזכו להשלים את תיקון נשמת הנפטר/ת.
ביום הפטירה כל היום של כלל הלומדים בבית המדרש אברכי הכולל ובחורי הישיבה יוקדש באמצעות שלט גדול בבית המדרש לעילוי נשמת הנפטר/ת ז"ל
זכות זו גדולה מאוד בשמיים ואין למעלה מזכות לימוד תורה של הרבים לעילוי ונחת לנשמה.

יום הפטירה קרב ואתם מעוניינים לעשות לנפטר/ת אזכרה בצורה המהודרת ביותר.

לעשות נחת רוח לנשמה?