אזכרה עם יום לימוד

לעילוי נשמת יקירכם,
בנוסף לברכות שנדאג כי האברכים והבחורים יברכו על כיבוד של כלל הברכות ויכוונו בברכות עבור שיופיע בשלט גדול ובולט במקום הכיבוד ובכך תזכו להשלים את תיקון נשמת הנפטר/ת.
אברך חשוב וירא שמים יקדיש את כל לימוד התורה שלו ביום הפטירה לעילוי הנשמה בכך שיגיד קודם הלימוד את שם הנפטר/ת ושהלימוד ביום זה מוקדש לעילוי הנשמה, דבר זה גדול מאוד בפרט שהאברך ירא שמים שמשקיע את כל כולו בלימוד התורה.

יום הפטירה קרב ואתם מעוניינים לעשות לנפטר/ת אזכרה בצורה המהודרת ביותר.

לעשות נחת רוח לנשמה?