נר ה' נשמת אדם

יום הפטירה קרב ואתם מעוניינים לעשות לנפטר/ת אזכרה בצורה המהודרת ביותר.

לעשות נחת רוח לנשמה?

אזכרה
₪300
אזכרה
השכבה עם ברכות
לחצו לרכישה
 לימוד
₪600
אזכרה
עם יום לימוד
לחצו לרכישה
 היום
₪1200
אזכרה
עם פרנס היום
לחצו לרכישה